Type deze hierboven en klik op zoeken

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Integriteit

Heeft u in uw ambt te maken met vermoedens van belangenverstrengeling of werkt u met gevoelige informatie?

Veiligheid

Veilig uw ambt kunnen uitoefenen is een belangrijke voorwaarde. Wat als u hierin wordt belemmerd door bijvoorbeeld intimidatie?

Onbehagen

Krijgt u in uw ambt te maken met maatschappelijk onbehagen of andere vraagstukken die onrust op zoeken?

Uitgelicht

Regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Deze regeling maakt het mogelijk dat decentrale bestuurders passende beveiligingsmaatregelen kunnen krijgen.

Veiligheidspakket startende burgemeesters

Het prachtige burgemeestersambt brengt helaas ook enige risico’s met zich mee. Door bij de start al meteen duidelijk te communiceren over de persoonlijke veiligheid, kan u zich goed voorbereiden.

Kwetsbare processen in organisaties

Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u bij het signaleren en versterken van kwetsbare processen. Zo is uw organisatie beter beschermd

Persoonlijke verhalen

De nieuwe Leidraad Veilig Bestuur geeft handvatten voor de weerbaarheid van organisaties. Betrokkenen bij het Netwerk Weerbaar Bestuur vertellen over hun ervaringen.

‘Provinciebrede norm motor voor goede samenwerking’

(Online) bedreiging, intimidatie, ondermijnende criminaliteit en het risico om gehackt te worden: het zijn voorbeelden van thema’s waar alle overheden in meer of mindere mate mee te maken hebben. Precies om die reden hebben in een aantal provincies in Nederland de overheidsinstanties (de provincie zelf, gemeenten en waterschappen) de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke weerbaarheidsnorm. Zo’n norm biedt de aangesloten overheidsinstanties een duidelijk handelingskader op het moment dat op wat voor manier dan ook een grens wordt overschreden. Er zijn diverse provincies die met zo’n weerbaarheidsnorm werken. Twee daarvan zijn Utrecht en Zeeland. Een gesprek met Alma Broekmaat (Regisseur Veilige Publieke Taak bij Utrecht) en Rianne van Iwaarden (Adviseur Zeeuwse norm Weerbare Overheid bij Zeeland).

‘Het wordt tijd om fatsoen een actueel gezicht te geven’

Wacht niet tot er zich een ernstig incident voordoet, maar maak weerbaarheid nu bespreekbaar en denk na over wat je kunt doen als er wél iets zou gebeuren. Dat is de boodschap die de Ridderkerkse burgemeester Marco Oosterwijk (rechts op de foto) en griffier Johan van Straalen hebben voor andere gemeenten. Ze ervaren zelf goede omgangsvormen in Ridderkerk, maar zien tegelijkertijd dat ook hun gemeente niet immuun is voor maatschappelijk ongenoegen en toenemende agressie.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom weerbaar bestuur? Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief.

Privacyverklaring
Het Netwerk Weerbaar Bestuur gebruikt uw e-mailadres alleen voor het versturen van de nieuwsbrief waarop u zich abonneert. Meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens leest u op de pagina Privacy van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.