Type deze hierboven en klik op zoeken

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Integriteit

Heeft u in uw ambt te maken met vermoedens van belangenverstrengeling of werkt u met gevoelige informatie?

Veiligheid

Veilig uw ambt kunnen uitoefenen is een belangrijke voorwaarde. Wat als u hierin wordt belemmerd door bijvoorbeeld intimidatie?

Onbehagen

Krijgt u in uw ambt te maken met maatschappelijk onbehagen of andere vraagstukken die onrust op zoeken?

Uitgelicht

Regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Deze regeling maakt het mogelijk dat decentrale bestuurders passende beveiligingsmaatregelen kunnen krijgen.

Veiligheidspakket startende burgemeesters

Het prachtige burgemeestersambt brengt helaas ook enige risico’s met zich mee. Door bij de start al meteen duidelijk te communiceren over de persoonlijke veiligheid, kan u zich goed voorbereiden.

Kwetsbare processen in organisaties

Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u bij het signaleren en versterken van kwetsbare processen. Zo is uw organisatie beter beschermd

Persoonlijke verhalen

De nieuwe Leidraad Veilig Bestuur geeft handvatten voor de weerbaarheid van organisaties. Betrokkenen bij het Netwerk Weerbaar Bestuur vertellen over hun ervaringen.

‘Een sessie met deskundigen helpt om agressie bespreekbaar te maken’

Raadsleden en collegeleden in een tiental gemeenten hadden al een gespreksavond in het kader van de On Tour-bijeenkomsten van het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur. Onlangs had het Ondersteuningsteam een sessie bij de gemeente Heemstede. Het werd een mooie avond waarbij werd gesproken over weerbaarheid buiten, maar ook binnen de raadszaal. Burgemeester Astrid Nienhuis blikt terug op een zinvolle sessie en heeft ook wat suggesties voor het OT.

'Praat met elkaar en accepteer niet alles'

De gemeente Apeldoorn heeft weerbaarheid voor politieke ambtsdragers structureel op de agenda staan en geeft op geheel eigen wijze invulling aan de omgang met dit onderwerp. We spraken met Quirijn Visscher (adviseur raadsprojecten en onderzoek), Ronald Westerhof (senior adviseur weerbare overheid) en waarnemend griffier Marit Stam over de 'Apeldoornse aanpak'.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom weerbaar bestuur? Maandelijks versturen wij een nieuwsbrief.

Privacyverklaring
Het Netwerk Weerbaar Bestuur gebruikt uw e-mailadres alleen voor het versturen van de nieuwsbrief waarop u zich abonneert. Meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens leest u op de pagina Privacy van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.