Onbehagen

Als bestuurder of volksvertegenwoordiger kunt u te maken krijgen met uitbarstingen van maatschappelijk onbehagen. De aanleiding is vaak een besluit of ontwikkeling op een specifiek thema (bijvoorbeeld stikstofproblematiek of asielopvang). Als gezicht van de overheid kunt u worden gezien als dé persoon die voor een oplossing moet zorgen. Het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust ondersteunt u met verdiepende informatie over maatschappelijk onbehagen, preventieve trainingen en andere producten.

Onderwerpen Onbehagen

Op de website van het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust vindt u handvatten en inzichten over de aanpak van maatschappelijke onrust.

Analyse

Om meer te weten te komen over maatschappelijk onbehagen, kunt u zich verder inlezen in onderzoeken die zijn uitgevoerd naar maatschappelijk onbehagen. Hier vindt u diverse onderzoeken die meer achtergrondinformatie bieden.

Voorkomen

Het kan als organisatie, als bestuurder of als volksvertegenwoordiger prettig zijn om u voor te bereiden door middel van (online) trainingen. In deze trainingen wordt u meegenomen in diverse handelingsopties en is er ruimte voor eigen ervaringen en oefenen met casuïstiek.

Reageren

Wilt u meer weten over uw handelingsopties als bestuurders? Dan vindt u hier een overzicht van het bestuurlijk instrumentarium en andere tools die kunnen helpen bij het maken van afwegingen.