Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Of heeft u vragen rondom uw beveiliging of rechtshulp? Voelt u zich als vrouwelijke politica geïntimideerd? Heeft u behoefte aan nazorg, voor uzelf en/of uw gezin?

Om u bij deze vraagstukken te helpen, is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OT) ingericht. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Heeft u een onveilig gevoel, maar bent u nog niet geconfronteerd met een concreet incident of wilt u juist over dat grijze gebied vertrouwelijk sparren? Ook dan is het OT het juiste aanspreekpunt voor u. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.

Het OT is een aanvulling op de ondersteuning die de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de commissarissen van de Koning en politieke partijen vanuit hun rol bieden. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt een breed en snel in te schakelen netwerk van vakgenoten, experts en ervaringsdeskundigen.

Lees bijvoorbeeld het interview met Winnie Prins, een van de ervaringsdeskundigen van het OT.

Hoe werkt het?

U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 070-3738314. U krijgt dan een van de contactpersonen van het Ondersteuningsteam aan de lijn. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden en het ministerie van BZK.

Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld.

Aangifte, melding en schade

Wanneer u te maken krijgt met bedreiging, agressie of intimidatie is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Op die manier kunt u bijvoorbeeld geleden schade vergoed krijgen. Het is ook mogelijk om een melding bij de politie te maken. Dit gebeurt als het betreffende incident geen strafbaar feit oplevert. Wanneer de politie het incident registreert, kan deze informatie in de toekomst mogelijk bruikbaar zijn bij een nieuwe zaak tegen dezelfde dader.

Download de Factsheet Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Ondersteuningsteam on Tour

Sinds enige tijd organiseert het OT ook een Tour waarbij het proactief alle gemeenten en provincies in Nederland benadert om bij hun een bijeenkomst te organiseren over het omgaan met bedreiging en intimidatie. Verschillende gemeenten en provincies bij wie al een gesprek heeft plaatsgevonden, hebben dit als erg waardevol ervaren. Meer informatie over het Ondersteuningsteam on Tour vindt u op de gelijknamige pagina. U kunt contact met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur zoeken door een mail te sturen naar info@ondersteuningsteamwb.nl