Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Ze zetten daarbij in op preventie, met als doel: minder slachtoffers, minder schade. Dat doen ze voor en met publieke en private partijen. Het CCV heeft veel ervaring met lokale problematiek. Van woonoverlast tot ondermijning.

Een deel van het aanbod wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast werken ze in opdracht van de praktijk. Het CCV is beheerder van de website www.raadsledenenveiligheid.nl. Een website die raadsleden voorziet van informatie en tips om optimaal invloed te kunnen hebben op het lokale veiligheidsbeleid. Het CCV is onder andere partner van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.

Zelfscan persoonlijke veiligheid & woningscanHet CCV beheert twee instrumenten voor politieke ambtsdragers: zelfscan persoonlijke veiligheid en de woningscan. Met de zelfscan krijgen politieke ambtsdragers een goede indicatie over hoe het is gesteld met de persoonlijke veiligheid. Na het beantwoorden van 18 vragen, volgen direct een aantal tips die u op weg helpen om de veiligheid te verbeteren. Met de woningscan wordt nagegaan hoe de veiligheid is in en om de woning van de politieke ambtsdragers. Een veiligheidsadviseur van het CCV brengt tijdens een bezoek aan de woning de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft persoonlijke adviezen om de veiligheid te vergroten. Deze woningscan wordt in eerste instantie aangeboden aan burgemeesters en wethouders.

Trainingen en expertteamNaast deze twee instrumenten, biedt het CCV ook trainingen aan voor raadsleden. Tijdens deze training wordt besproken wat de invloed van raadsleden is op het lokale veiligheidsbeleid en wordt verder ingegaan hoe ze dit kunnen vergroten. Daarnaast wordt raadsleden geleerd hoe ze zich tegen agressie en geweld kunnen weren. Samen met het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool heeft het CCV daarnaast het expertteam ondermijning opgericht. Professor dr. Emile Kolthoff is als lector ondermijning betrokken bij het expertteam. Vertegenwoordigers van gemeenten, zoals burgemeesters, griffiers en politieke partijen, kunnen het expertteam om advies en ondersteuning vragen. Het expertteam biedt daarnaast ook voorlichting over mogelijke preventieve maatregelen. 

*Medewerkers van het CCV werken vanuit de kernwaarden: betrokken, integer, nieuwsgierig, deskundig, transparant. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending

Contact