Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust

Het broeit in onze samenleving. Wantrouwen in de overheid, het gevoel niet gehoord te worden en boosheid over ongelijkheid veroorzaken onrust. De crisis rond Covid-19 geeft zuurstof aan complottheorieën. Sociale media vergroten tegenstellingen uit. Demonstraties en protesten nemen toe en gaan steeds vaker gepaard met geweld. Al deze ontwikkelingen versterken elkaar en kunnen de democratie ondermijnen.

Voor gemeenten en politie is het niet altijd makkelijk om hier snel en adequaat op in te springen. Het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijk onrust (Omo) kan u dan helpen. U kunt bij het Omo terecht als u advies of ondersteuning zoekt bij (dreigende) onrust door maatschappelijke thema’s of in de aanloop naar een besluit waarop u heftige reacties voorziet.

Binnen het Omo werken drie ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bureau Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hun ervaringsdeskundigen en experts uit de praktijk en de wetenschap helpen u bij concrete vragen en cases.

Lees bijvoorbeeld het interview met wethouder Winnie Prins, een van de ervaringsdeskundigen van het Omo.

Bereikbaarheid

Het netwerk is op werkdagen bereikbaar via: Omo@minbzk.nl. In crisissituaties kunt u de gemeentelijke crisisstructuren inschakelen. (Loco)-burgemeesters kunnen bij incidenten 24/7 bellen met het piketnummer van het NGB (070-3738080 of 06-29401416).