Veiligheid

Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. En dat terwijl het voor bestuurders van groot belang dat ze hun ambt veilig kunnen uitoefenen. Ervaart u op dit moment die veiligheid niet? Of wilt u weten hoe u uw eigen veiligheid of die van uw organisatie kunt vergroten? Het Netwerk Weerbaar Bestuur biedt hulp via handreikingen, protocollen, scans en persoonlijke ondersteuning. Ook is het mogelijk om bij verschillende partners trainingen te volgen.

Preventie en trainingen

Om uzelf goed voor te bereiden op een eventuele dreiging van agressie, geweld en ondermijning kunt u onder meer een training volgen om uw weerbaarheid te versterken of het Agressieprotocol toepassen. In het Agressieprotocol kunt u zien welke afspraken u binnen de organisatie kunt maken om voorbereid te zijn op verbaal en fysiek geweld. Voor beginnende burgemeesters is er het veiligheidspakket startende burgemeesters, waarin verschillende vormen van ondersteuning door het netwerk overzichtelijk zijn gebundeld.

Veiligheid woning

Bestuurders kunnen rondom hun privéwoning te maken krijgen met geweld of intimidatie. Om dit te voorkomen kunnen politieke ambtsdragers een woningscan en veiligheidsgesprek aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid in en om de eigen woning. Daarnaast kunt u een zelfscan doen, waar u persoonlijk advies en tips ontvangt om uw veiligheid te vergroten.

Bedreiging en intimidatie

Het is van belang dat politieke ambtsdragers zich kunnen weren wanneer ze zich bedreigd of geïntimideerd voelen. Bedreiging en intimidatie schaden niet alleen de rechtsstaat, maar ook het gevoel van veiligheid voor bestuurders. Om hen weerbaarder te maken, biedt het Netwerk Weerbaar Bestuur verschillende diensten. Zo kunt u Eerste hulp bij bedreiging via social media, het Stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur raadplegen.

Ondermijning

Als bestuurder kunt u benaderd worden voor criminele activiteiten. Dit hoeft niet altijd even duidelijk en zichtbaar plaats te vinden. Echter, wanneer het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt en boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, spreken we van ondermijning. Het is daarom van belang dat u actie onderneemt.

Nazorg

Nazorg is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van een weerbaar bestuur. Om een veilig gevoel te waarborgen wordt aandacht en hulp geboden aan politieke ambtsdragers die iets ingrijpends hebben meegemaakt.